Todistus laadunvalvonnan varmennuksesta – VTT Expert Services Oy

KotiSun Viemäripalvelut Oy:n sukitussaneerauksille on myönnetty VTT-laatusertifikaatti. Tällä todistuksella vahvistetaan, että Kotisun Viemäripalvelut Oy:n toiminnan ulkopuolinen laadunvalvonta hoidetaan VTT Expert Services Oy:n ja Kotisun Viemäripalvelut Oy:n välisen sopimuksen VTT-A-00034-18 mukaisesti. Sopimuksen piiriin kuuluu

Metro Lining System saneerausmenetelmä,
sertifikaatti VTT-C-12120-17.

Sertifikaatti tarkoittaa, että tarjoamamme sukitussaneerausten komponenttien ominaisuudet sekä itse menetelmä asennettuna on testattu ja arvioitu VTT Expert Services Oy:n toimesta. Ulkoisen laadunvalvontakäynnin yhteydessä on tarkastettu toteuttamamme laadunvalvonta käymällä läpi muun muassa tuotanto- ja laadunvalvontapöytäkirjamme, käyttämämme tilat, laitteisto ja materiaalit sekä poikkeamien ja reklamaatioiden käsittelymenettelyt. Käynnin yhteydessä otettavista näytteistä määritetään sopimuksessa mainitut ominaisuudet.

 

Toimintamallit tarkassa seurannassa

Käytännössä sertifikaatin myöntäminen on edellyttänyt tarkkoja toimintamalleja sekä dokumentointia toimintamme jokaisella osa-alueella. Seuraamme tarkasti viemärisaneerauksessa käytettäviä materiaaleja aina lopputuotteeseen asti ja huollamme sekä kalibroimme työssä käytettävät työkalut säännöllisin väliajoin. Lisäksi varmistamme, että yrityksemme työturvallisuus on vaadittavalla tasolla.

Laadukkaan asennuksen varmistamiseksi valmis työ käydään kahdessa vaiheessa läpi. Reklamaatiotilanteet dokumentoidaan ja käsitellään tarkasti sisäisten työkalujen avulla. Sukitusasennuksissa käytetään sarjanumeroita, joilla pystymme paikantamaan asennukset talon ja jopa viemäripisteen tarkkuudella. Tämän avulla pystymme meistä riippumattoman tuotevian sattuessa paikantamaan asennuskohteet nopeasti ja tarjoamaan apuamme asiakkaalle ripeästi.

 

Asianmukaista saneerauspalvelua

Kokonaisvaltaisesti VTT-sertifikaatilla varmistetaan se, että KotiSun Viemäripalvelut Oy tarjoaa laadukasta ja asianmukaista saneerauspalvelua ja käyttämämme materiaalit sekä työtavat vastaavat ulkopuolisen arvioimana laadunvalvonnan kriteereitä.  Vuosittaisella auditoinnilla huolehditaan, että toimintatapamme pysyvät sertifikaatin myöntämisen edellyttämissä toimintamalleissa.

 

Vakuutusyhtiöt huomioivat sertifikaatin myönteisellä tavalla

KotiSun Viemäripalvelut Oy:lle myönnetty VTT-sertifikaatti toimii myös mahdollisissa vakuutusasioissa asiakkaan eduksi. Vahingon sattuessa asiakkaan omavastuu on pienempi. Lisäksi sukitetut putket katsotaan vakuutusyhtiön näkökulmasta iältään uudempina, mikäli saneerauksen toteuttavalta yritykseltä löytyy VTT-sertifikaatti. Ilman sertifikaattia vakuutusyhtiö ei katso sukituksella olevan minkäänlaista vaikutusta viemäriputkien ikään tai kuntoon.

Todistuksen voimassaolon voi tarkistaa VTT Expert Services Oy:stä, www.vtt-todistus.fi.
Espoo, 13.6.2018