KotiSun Viemäripalvelut Oy palvelee myös kodin huoltotarpeissa

Erilaisten saneerauspalveluiden lisäksi olemme havainneet suomalaisessa asumisessa suuren tarpeen erilaisille huoltotoimenpiteille. Haluamme ojentaa auttavan kätemme näihin huoltotarpeisiin.

Toistaiseksi KotiSun Viemäripalvelut Oy tarjoaa kodin viemäreiden huoltopalvelua. Viemärihuollossa yhdistyy harjapesurin hellävaraisuus sekä paineistetun vesisuihkun tehokkuus, joka poistaa likakertymät sekä avaa tukokset viemärijärjestelmästä. Puhdistuksen myötä asukas saa varmuuden viemärin nykyisestä kunnosta ja mahdolliset piilevät viat, kuten putken haurastumat, tulevat esille.

Tulevaisuudessa palvelukokonaisuutemme kasvaa varmasti ja huomioimme entistä kokonaisvaltaisemmin myös muut kodin huoltotarpeet, jotka ovat tärkeä osa huolenpitoa sekä ongelmien ennaltaehkäisyä.